Personvern

Personvernerklæring og bruksvilkår for Singelfestivalen AS sine digitale kanaler

Behandling og samtykke

Singelfestivalen AS behandler registrerte personopplysninger om deg med grunnlag i avtalen med deg som kunde og for å kunne oppfylle denne, jf. personopplysningsloven § 8

For visse særlige formål vil Singelfestivalen AS imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg, likevel bare i tilfeller hvor slik behandling klart faller utenfor det oppdragsavtalen naturlig omfatter.

Samtykke som er nødvendig for den behandling av personopplysninger som beskrives i avsnittet over, avgis og beskrives særskilt, i de tilfeller hvor det er aktuelt. Først etter avgitt samtykke vil Singelfestivalen AS forestå behandling som ikke kan gjennomføres med grunnlag i oppdragsavtalen.

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Singelfestivalen AS som har ansvaret og er behandlingsansvarlig for kunderegisteret og for Singelfestivalen AS sin behandling av personopplysninger.

 

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Singelfestivalen AS registrerer følgende personopplysninger i eget kunderegister: e-postadresse


Informasjon ved bruk av Singelfestivalens digitale løsninger

Dersom du er inne på Singelfestivalens hjemmesider eller andre tilknyttede internett-applikasjoner etterlates enkelte elektroniske spor. Singelfestivalen AS vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin. Singelfestivalen AS benytter informasjonskapslene til å generere statistikk og de kan benyttes i forbindelse med markedsføring av ulike tjenestetilbud og annen informasjon fra Singelfestivalen AS.

Ved bruk av Singelfestivalen AS sine hjemmesider registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin), samt din innloggede/ikke-innloggede status på vår webside, din web-adferd (for eksempel hvilke sider du besøker, når du besøker dem og eventuelle produkter som bestilles), omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

 

Hva er formålet?

Formålet med innsamlingen, registreringen og ulik behandling av personopplysninger er primært å kunne levere tjenester i henhold til inngått oppdragsavtale. Videre å forvalte og følge opp kunderelasjonen din på en god måte. Singelfestivalen AS vil drifte, administrere og vedlikeholde kunderegisteret, samt utvikle og markedsføre ulike tjenester som er relevante for deg som kunde. 

Dersom Singelfestivalen AS tilpasser informasjon og markedsføring til dine preferanser og/eller behov, benyttes såkalte personprofiler og du vil i så fall motta nærmere informasjon om dette, jf. personopplysningsloven § 21.

Dersom Singelfestivalen AS skal gi informasjon om eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må det avgis et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15.

Du har anledning til å reservere deg hos Singelfestivalen AS mot markedsføring ved telefon eller adressert post, jfr markedsføringsloven § 12. Slik reservasjon kan gjøres ved å kontakte Singelfestivalen AS på pst@singelfestivalen.no.

 

Hvilken sikkerhet har Singelfestivalen AS rundt kunderegisteret?

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge og opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

 

Hvem har tilgang til personopplysningene om deg?

Det er kun ansatte i Singelfestivalen AS som har tilgang til kunderegisteret. Singelfestivalen AS har gode rutiner for tilgangskontroll og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Hvor kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Kunder har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert og rett til informasjon om den behandlingen Singelfestivalen AS foretar og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18.

Vi har felles interesse i at de opplysningene som er registrert i vårt kundesystem er korrekte og fullstendige.

 

Når slettes registrerte personopplysninger?

I utgangspunktet vil Singelfestivalen AS oppbevare personopplysninger i 5 år etter siste behandling.

Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det kan oppstå spørsmål knyttet til utførelsen av oppdraget og Singelfestivalen AS er generelt pålagt å oppbevare oppdragsdokumentasjon i 5 år jfr. dagens lovgivning. Dersom oppdragsavtale avsluttes vil personopplysninger som inngår i oppbevaringspliktig oppdragsdokumentasjon slettes etter at plikten for oppbevaring av oppdragsdokumentasjon utgår.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til Singelfestivalen AS sin håndtering av personopplysninger ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting kan du kontakte kundemottaket i Singelfestivalen AS via post@Singelfestivalen.no.